Close

11 November, 2023

Talde Berdea

En otoño los alumnos ayudan mucho recogiendo las hojas de nuestros  plataneros que utilizamos como materia seca en el compostador escolar.Objetivo 11 de la Agenda 2030: Ciudades y comunidades sostenibles.

Udazkenean patioko plataneroek ostoak galtzen dituzte. Ikasleek jasotzen dituzte gure compostadorean erabiltzeko. Horrela agenda 2030eko 11. helburua betetzen laguntzen dugu: Hiri eta komunitate jasangarriak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *